Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2019

Felicja
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viadancingwithaghost dancingwithaghost
Felicja
6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viabellabella bellabella

May 13 2019

Felicja
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viabellabella bellabella
Felicja
2478 f5b4 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viabellabella bellabella

March 07 2019

Felicja
- Jesteście ze sobą od dwudziestu pięciu lat.
- Jesteśmy dłużej razem niż osobno.
- Tata mówił, że po pierwszej randce wsiadł do samochodu i tak za tobą tęsknił, że musiał wrócić.
- Wiem, patrzyłam na niego z okna. Gdy zobaczyłam, że wraca, prawie rzuciłam mu się w ramiona.
- Powinnaś była to zrobić.
- Wiem, ale zwykle za dużo myślę.
- To prawda.
- Nie popełniaj tego samego błędu.
— "Mój przyjaciel Hachiko" (2009)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavivre1 vivre1
Felicja
Kiedy ostatni raz dbałeś o swoją duszę ? Kiedy ją wyczyściłeś ze szlamu opinii innych ludzi, kiedy powiedziałeś jej nie cierp, albo zostaw, bo to Cię krzywdzi, kiedy powiedziałeś, że Twoje własne przekonania na swój temat są już nieaktualne...Dbamy o nasze ciało, zapominając o duszy, 
a ona biedna się miota i sprawia, że ciało niedomaga. 
Także wyczyśćcie swoje dusze, żeby wszystko się zgadzało.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viavivre1 vivre1
Felicja
Poprzez modlitwę zapraszasz Boga do Twojego życia, łapiesz Go za rękę i wiesz, że od teraz nigdy już nie będziesz sama. Jeśli nie masz czasu na modlitwę i migasz się od niej to wiedz, że brakuje Ci jeszcze miłości do modlitwy. Prawda jest taka, że zawsze znajdujemy czas na to, co kochamy. Brakuje Ci czasu na rozmowę z Bogiem? Powiedz Mu, że nie ma w Tobie miłości do modlitwy, że jeszcze Ci tego brakuje. On nie zadowoli się niczym mniejszym od stanięcia przed Nim w prawdzie.
— Matt Fradd
Reposted fromyourtitle yourtitle viavivre1 vivre1

October 29 2018

Felicja
1263 1fc5 500

October 25 2018

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viamartinif16 martinif16
Felicja
4486 d65e 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamartinif16 martinif16
Felicja
2793 2fb0 500
Reposted fromteijakool teijakool viamartinif16 martinif16
Felicja

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamartinif16 martinif16
Felicja
5401 ebbc 500
Reposted fromtfu tfu viamartinif16 martinif16

October 11 2018

Felicja

October 09 2018

Felicja
 Looking in your eyes I see a paradise
This world that I've found
Is too good to be true
Standing here beside you
Want so much to give you
This love in my heart that I'm feeling for you

Let 'em say we're crazy, I don't care about that
Put your hand in my hand baby
Don't ever look back
Let the world around us just fall apart
Baby we can make it if we're heart to heart

And we can build this dream together
Standing strong forever
Nothing's gonna stop us now
And if this world runs out of lovers
We'll still have each other
Nothing's gonna stop us, nothing's gonna stop us now

I'm so glad I found you
I'm not gonna lose you
Whatever it takes I will stay here with you
Take it to the good times
See it through the bad times
Whatever it takes is what I'm gonna do

Let 'em say we're crazy, what do they know
Put your arms around me baby
Don't ever let go
Let the world around us just fall apart
Baby we can make it if we're heart to heart 

– Starship
Felicja
8974 8c2e
Reposted fromxalchemic xalchemic viabellabella bellabella
Felicja
(...)w życiu o to chodzi, żeby mieć przy sobie takiego kogoś, przy kim będziemy mogli być sobą, przy którym będziemy czuli się wyjątkowo. Tak dobrego dla nas, że da nam wolność, takiego kogoś, przy kim szare dni wcale nie są szare, takiego kogoś kto wyrzeknie się trochę siebie dla nas, takiego kogoś, kto sprawi nam radość swoim uśmiechem, głosem, zapachem, sposobem poruszania się, taki ktoś, kto zmieni zwyczajne w niezwyczajne i zaakceptuje nas ze wszystkimi wadami, po prostu takimi jakimi jesteśmy. 
— Gabriela Gargaś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia

September 21 2018

Felicja
Spoglądanie na życie tylko ze swojej perspektywy to tak, jak patrzenie na świat przez okno własnego pokoju. W kółko widzimy ten sam wycinek rzeczywistości, ale wystarczy pójść do sąsiadki i spojrzeć przez jej okno, a zobaczy się zupełnie inny świat. Gdyby siedziała w domu, czekałaby...Ale na co? Na cud? Na lepsze jutro? Na mannę z nieba? Ludzie czekający dzielą się na tych, którzy wiedzą, na co czekają, i na tych, co czekają, sami nie wiedząc, na co.
— Gabriela Gargaś
Felicja
Pamiętaj, żebyś nigdy nie przejmował się tym, co mówią o Tobie inni. Kieruj się w życiu nie tylko rozumem, ale również i sercem..Masz robić tak, jak mówi Ci głos w twoim serduszku.
— Gabriela Gargaś
6170 3cc9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl